Archief van
Tag: marktwerking

PGB duur?

PGB duur?

Het blijkt toch lastiger dan ik dacht: uitleggen waarom het PGB goedkoper is dan ZIN (Zorg in Natura). Vandaar dat ik dat hier een keer duidelijk probeer uit te leggen zodat ik in het vervolg iets heb om naar te verwijzen.

Het belangrijkste verschil in prijs zit in de volgende aspecten:

  1. Administratie
    Iedere PGB-houder moet zelf de administratie voeren om zijn of haar PGB te kunnen behouden. Met deze administratie verantwoordt de PGB-houder ieder uur van ingekochte zorg. De persoon die de PGB-zorg levert, moet vervolgens alle uitbetaalde uren opgeven als inkomen bij de belasting, ook allemaal ‘eigen verantwoordelijkheid’. Een ZIN-leverende zorginstelling heeft hier vaak aparte medewerkers voor in dienst die deze administratie niet voor niets doen.
  2. Management of planning
    De PGB-houder regelt zelf wie wanneer zorg komt leveren. Daar worden directe en persoonlijke afspraken over gemaakt met de zorg-leverende. Bij de ZIN instellingen zijn hier vaak duur-betaalde managers voor nodig. Ook is het dan maar afwachten wie wanneer beschikbaar is. Bovendien is een ZIN-uur buiten ‘kantoortijden’ vaak duurder dan een PGB-uur.
  3. Kantoren
    De PGB-houder regelt alle zaken vanuit huis, slaat daar de administratie op en ontvangt de zorg. De ZIN-medewerkers die hierboven genoemd zijn, doen dat niet vanuit huis. Nee, voor de ZIN instellingen zijn vaak dure kantoorgebouwen nodig voor de veeleisende managers en administratief medewerkers.

Om de kosten van deze overhead wat inzichtelijker te maken wil ik ook nog wat persoonlijke ervaringen delen. Omdat mijn vrouw namelijk MS heeft (niet zelf-gekozen…), hadden we recht op ondersteuning. Dat hebben we een tijdje geprobeerd en moesten dus ongeveer 18,- euro per uur betalen voor ZIN. De medewerkster die die zorg leverde hield er zelf ongeveer 9,- euro per uur (bruto!) aan over. De helft van de kosten voor ZIN gaat dus op aan bovengenoemde overhead. Als we met een PGB zelf zouden zorgen voor vergelijkbare zorg, zouden we 10,- euro per uur kunnen volstaan. Dit is vele malen goedkoper en de ‘handen aan het bed’ verdienen er zelf ook nog eens meer mee.

Nu ik toch bezig ben, wil ik ook nog wel even in gaan op het gebruiken van het PGB om vrienden of familie te betalen.
Wat vaak vergeten wordt, is dat deze zogenaamde mantelzorg niet iets is wat je er ‘even’ bij doet. Het gaat vaak om chronisch zieke mensen die langdurig zorg nodig hebben. Zorg die ook nog eens niet altijd even eenvoudig is. Denk bijvoorbeeld aan het regelmatig verschonen van iemand die verminderde controle heeft over de spieren. Als je bijvoorbeeld na een operatie tijdelijk extra hulp nodig hebt omdat je bv niet zwaar mag tillen, is dat een ander verhaal. Dan vind ik het geen probleem om een extra beroep te doen op buren of familie. Maar als dat dag-in dag-uit moet, mag daar wat mij betreft best een vergoeding tegenover staan. En dan maakt het mij niet uit of je die vergoeding dan uitbetaalt aan een vreemde of aan een goede bekende!!!

Marktwerking in publieke sector

Marktwerking in publieke sector

Marktwerking wordt gezien als de heilige graal als het gaat om het optimaliseren van de bedrijfsvoering. In de zakelijke wereld is dat al decennia gemeengoed. Maar ook in de publieke sector wordt het al jarenlang verheiligd. Persoonlijk denk ik dat de nadelen te weinig aandacht krijgen, vandaar dat ik in deze blog een paar nadelen wil adresseren.

De Groeidoctrine
De eerste is de noodzaak om te groeien. Het is algemeen aanvaard dat een bedrijf alleen succesvol is als het regelmatig voldoende groeit. Maar hoe is dat te rijmen met doelstellingen om te besparen?

De discussie over het PGB heeft me gewezen op deze situatie in de gezondheidszorg. Een van de doelstellingen van het invoeren van het PGB was om de vraag naar ‘reguliere’ zorg te verminderen. Een dusdanig nobel streven dat het PGB nu aan zijn eigen succes ten onder dreigt te gaan. Want wat is het geval? Er wordt inderdaad veel meer persoonlijke zorg zelf georganiseerd, maar de vraag naar reguliere zorg is niet verminderd. Volgens mij komt dat omdat die ‘reguliere’ zorginstellingen door de marktwerking hun eigen groeidoelstellingen ‘moeten’ halen (zie bv VUMC of positionering van scholen). Het wordt voor iedere individuele instelling gezien als ‘verlies’ als hun aanbod zou verminderen. Welke weldenkende directeur zou vrijwillig minder willen verdienen om te besparen op de kosten van ‘zijn’ instelling? Want vaak is zijn of haar inkomen direct gekoppeld aan de omvang van de instelling. Nog zo’n raar gevolg van die zo overgewaardeerde Marktwerking!

De Managementpiramide
Een tweede nadeel van de marktwerking in de publieke sector is, wat ik noem, de managementpyramide. Dit is een gevolg van de schaalgrootte die volgens de marktwerking-goeroes als ultieme bespaarmethode wordt gepropageerd. Natuurlijk is het zo dat je met een grotere inkoop kunt besparen op de kosten van die inkoop. Maar hoe zit het met de managementlagen in de nieuwe organisatie?

Vaak wordt schaalgrootte behaald door een fusie van een aantal instellingen (school, ziekenhuis, verzorghuis, etc). Maar denk je nu echt dat het aantal managers in de nieuwe organisatie minder wordt? Volgens mij is het zo dat de ‘oude’ directeur van iedere individuele instelling behouden blijft als ‘locatiemanager’ van de betreffende instelling. Deze locatiemanager zou misschien iets minder kunnen verdienen dan voorheen als directeur, maar die besparing wordt meer dan teniet gedaan door de aanstelling van de nieuwe managementlaag die nodig is om de co√∂rdinatie van de gefuseerde instellingen te managen. En omdat het totaal aantal medewerkers en klanten van de nieuwe organisatie zoveel groter is, schijnt het gerechtvaardigd te zijn om daar grote sommen geld voor te reserveren.

Ik geef meteen toe dat de hierboven genoemde redeneringen gebaseerd zijn op mijn eigen persoonlijke ‘gezonde’ verstand. Maar ik daag iedereen uit om het tegendeel te bewijzen! En ook nog meer nadelen zijn welkom als reactie op deze blog.

Wat mij betreft is de marktwerking in de publieke sector volkomen misplaatst!

Get Adobe Flash player