Archief van
Tag: zorg

PGB duur?

PGB duur?

Het blijkt toch lastiger dan ik dacht: uitleggen waarom het PGB goedkoper is dan ZIN (Zorg in Natura). Vandaar dat ik dat hier een keer duidelijk probeer uit te leggen zodat ik in het vervolg iets heb om naar te verwijzen.

Het belangrijkste verschil in prijs zit in de volgende aspecten:

  1. Administratie
    Iedere PGB-houder moet zelf de administratie voeren om zijn of haar PGB te kunnen behouden. Met deze administratie verantwoordt de PGB-houder ieder uur van ingekochte zorg. De persoon die de PGB-zorg levert, moet vervolgens alle uitbetaalde uren opgeven als inkomen bij de belasting, ook allemaal ‘eigen verantwoordelijkheid’. Een ZIN-leverende zorginstelling heeft hier vaak aparte medewerkers voor in dienst die deze administratie niet voor niets doen.
  2. Management of planning
    De PGB-houder regelt zelf wie wanneer zorg komt leveren. Daar worden directe en persoonlijke afspraken over gemaakt met de zorg-leverende. Bij de ZIN instellingen zijn hier vaak duur-betaalde managers voor nodig. Ook is het dan maar afwachten wie wanneer beschikbaar is. Bovendien is een ZIN-uur buiten ‘kantoortijden’ vaak duurder dan een PGB-uur.
  3. Kantoren
    De PGB-houder regelt alle zaken vanuit huis, slaat daar de administratie op en ontvangt de zorg. De ZIN-medewerkers die hierboven genoemd zijn, doen dat niet vanuit huis. Nee, voor de ZIN instellingen zijn vaak dure kantoorgebouwen nodig voor de veeleisende managers en administratief medewerkers.

Om de kosten van deze overhead wat inzichtelijker te maken wil ik ook nog wat persoonlijke ervaringen delen. Omdat mijn vrouw namelijk MS heeft (niet zelf-gekozen…), hadden we recht op ondersteuning. Dat hebben we een tijdje geprobeerd en moesten dus ongeveer 18,- euro per uur betalen voor ZIN. De medewerkster die die zorg leverde hield er zelf ongeveer 9,- euro per uur (bruto!) aan over. De helft van de kosten voor ZIN gaat dus op aan bovengenoemde overhead. Als we met een PGB zelf zouden zorgen voor vergelijkbare zorg, zouden we 10,- euro per uur kunnen volstaan. Dit is vele malen goedkoper en de ‘handen aan het bed’ verdienen er zelf ook nog eens meer mee.

Nu ik toch bezig ben, wil ik ook nog wel even in gaan op het gebruiken van het PGB om vrienden of familie te betalen.
Wat vaak vergeten wordt, is dat deze zogenaamde mantelzorg niet iets is wat je er ‘even’ bij doet. Het gaat vaak om chronisch zieke mensen die langdurig zorg nodig hebben. Zorg die ook nog eens niet altijd even eenvoudig is. Denk bijvoorbeeld aan het regelmatig verschonen van iemand die verminderde controle heeft over de spieren. Als je bijvoorbeeld na een operatie tijdelijk extra hulp nodig hebt omdat je bv niet zwaar mag tillen, is dat een ander verhaal. Dan vind ik het geen probleem om een extra beroep te doen op buren of familie. Maar als dat dag-in dag-uit moet, mag daar wat mij betreft best een vergoeding tegenover staan. En dan maakt het mij niet uit of je die vergoeding dan uitbetaalt aan een vreemde of aan een goede bekende!!!

Marktwerking in publieke sector

Marktwerking in publieke sector

Marktwerking wordt gezien als de heilige graal als het gaat om het optimaliseren van de bedrijfsvoering. In de zakelijke wereld is dat al decennia gemeengoed. Maar ook in de publieke sector wordt het al jarenlang verheiligd. Persoonlijk denk ik dat de nadelen te weinig aandacht krijgen, vandaar dat ik in deze blog een paar nadelen wil adresseren.

De Groeidoctrine
De eerste is de noodzaak om te groeien. Het is algemeen aanvaard dat een bedrijf alleen succesvol is als het regelmatig voldoende groeit. Maar hoe is dat te rijmen met doelstellingen om te besparen?

De discussie over het PGB heeft me gewezen op deze situatie in de gezondheidszorg. Een van de doelstellingen van het invoeren van het PGB was om de vraag naar ‘reguliere’ zorg te verminderen. Een dusdanig nobel streven dat het PGB nu aan zijn eigen succes ten onder dreigt te gaan. Want wat is het geval? Er wordt inderdaad veel meer persoonlijke zorg zelf georganiseerd, maar de vraag naar reguliere zorg is niet verminderd. Volgens mij komt dat omdat die ‘reguliere’ zorginstellingen door de marktwerking hun eigen groeidoelstellingen ‘moeten’ halen (zie bv VUMC of positionering van scholen). Het wordt voor iedere individuele instelling gezien als ‘verlies’ als hun aanbod zou verminderen. Welke weldenkende directeur zou vrijwillig minder willen verdienen om te besparen op de kosten van ‘zijn’ instelling? Want vaak is zijn of haar inkomen direct gekoppeld aan de omvang van de instelling. Nog zo’n raar gevolg van die zo overgewaardeerde Marktwerking!

De Managementpiramide
Een tweede nadeel van de marktwerking in de publieke sector is, wat ik noem, de managementpyramide. Dit is een gevolg van de schaalgrootte die volgens de marktwerking-goeroes als ultieme bespaarmethode wordt gepropageerd. Natuurlijk is het zo dat je met een grotere inkoop kunt besparen op de kosten van die inkoop. Maar hoe zit het met de managementlagen in de nieuwe organisatie?

Vaak wordt schaalgrootte behaald door een fusie van een aantal instellingen (school, ziekenhuis, verzorghuis, etc). Maar denk je nu echt dat het aantal managers in de nieuwe organisatie minder wordt? Volgens mij is het zo dat de ‘oude’ directeur van iedere individuele instelling behouden blijft als ‘locatiemanager’ van de betreffende instelling. Deze locatiemanager zou misschien iets minder kunnen verdienen dan voorheen als directeur, maar die besparing wordt meer dan teniet gedaan door de aanstelling van de nieuwe managementlaag die nodig is om de coördinatie van de gefuseerde instellingen te managen. En omdat het totaal aantal medewerkers en klanten van de nieuwe organisatie zoveel groter is, schijnt het gerechtvaardigd te zijn om daar grote sommen geld voor te reserveren.

Ik geef meteen toe dat de hierboven genoemde redeneringen gebaseerd zijn op mijn eigen persoonlijke ‘gezonde’ verstand. Maar ik daag iedereen uit om het tegendeel te bewijzen! En ook nog meer nadelen zijn welkom als reactie op deze blog.

Wat mij betreft is de marktwerking in de publieke sector volkomen misplaatst!

Einstein en het PGB

Einstein en het PGB

Einstein was een genie. Daar zijn we het allemaal over eens. Hij heeft de Relativiteitstheorie uitgevonden en daarnaast een groot aantal andere verstandige uitspraken gedaan. Degene die me tegenwoordig het meest raakt is de volgende:

Vrij vertaald:

Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt naar zijn mogelijkheden om in bomen te klimmen, zal hij zijn hele leven geloven dat ie stom is.

Wat Einstein hier volgens mij mee bedoelt, is dat niet iedereen hetzelfde kan bereiken. Ieder individu heeft zijn of haar eigen kwaliteiten en mogelijkheden. De een heeft bijvoorbeeld een geweldig zangtalent, terwijl een ander heel goed kan hardlopen. Weer een ander heeft zijn of haar talent gevonden als verpleegkundige in een ziekenhuis. Wélk talent iemand heeft, is echter slechts een van de aspecten die hier een rol spelen. Een ander aspect is hóe goed het betreffende talent is. Sommige zangers zijn beter dan andere, niet iedereen kan hard genoeg lopen om mee te kunnen doen aan de Olympische Spelen (en zelfs daar kan er slechts 1 de gouden plak winnen).

Een derde aspect, en minstens zo belangrijk, is de waardering van de maatschappij voor de betreffende talenten. Een goede zanger wordt vaak beter betaald dan een goede verpleegkundige. En dan is het ook nog zo dat er op de wereld ook nog verschillende maatschappijen zijn met verschillende waarderingen voor hetzelfde talent. In Rusland staat een goede verpleegkundige in hoger aanzien dan hier in Nederland. En een (misschien) laatste aspect is in hoeverre iemand met alle andere omstandigheden in staat is om zijn of haar talent te gelde te maken. Kijk naar Ben Saunders, in hoeverre had hij met zijn uiterlijk zijn zangtalent kunnen benutten als er geen “Voice of Holland” was geweest?

Alles goed en wel, maar wat heeft dit alles te maken met het PGB?
Nou, alles dus. Want niet iedereen heeft de mogelijkheden om miljonair te worden. Hoe goed die ook zijn best doet. En onvoldoende talent is dan nog de minst belangrijke. Natuurlijk hoeft niet iedereen miljonair te worden, maar voor een aantal mensen ligt de lat van een redelijke levensstandaard al veel te hoog.

Kijk naar iemand met MS. Dat is een ziekte waarvan op een gegeven moment plotseling kan worden vastgesteld dat je die hebt. Of je die wel of niet krijgt, kun je zelf helemaal niets aan doen. Nou, bij zo’n diagnose valt je toekomstbeeld opeens in duigen. Je lichaam doet het niet meer helemaal zoals je zou willen. Maar de grootste belemmering is wellicht nog wel het gebrek aan energie. Je kunt dan nog zoveel talent hebben, als je dat maar een uurtje per dag kunt inzetten, levert dat niet zo veel op.

Kortom, iedereen heeft zo zijn eigen (on)mogelijkheden om in zijn of haar eigen levensonderhoud te voorzien. En het PGB (zie ook de site van Per Saldo) is destijds dus in het leven geroepen om mensen met een beperking in staat te stellen de regie in eigen hand te houden. Ofwel, het PGB voorkomt dat die mensen dan denken dat ze in bomen moeten kunnen klimmen.

Bij het zoeken naar een plaatje bij de quote van Einstein vond ik een foto van een “Giant Mudskipper”. Ziet er raar uit, een vis die in een boom klimt. Toch schijnt het voor te komen. Het is een vrij zeldzame soort vis die daadwerkelijk in staat is om uit het water te komen en een boom te beklimmen.
Eerst dacht ik: “Bah, daar gaat mijn stelling!”. Maar later dacht ik dat dit juist een geweldig voorbeeld is hoe tegenwoordig de discussie gevoerd wordt. Zodra er namelijk een tegenvoorbeeld gevonden wordt (zoals deze vis), wordt de hele stelling verworpen. Ik hoop dat het met deze stelling duidelijk is dat dat niet altijd op gaat. Ook al is er 1 boomklimmende vissoort, voor de overige miljoenen vissoorten blijft het klimmen in bomen onmogelijk!

Dus ook al zijn er voorbeelden van mensen die het ondanks hun handicap prima voor elkaar hebben, voor de meerderheid geldt dat nog steeds niet!

Kwaliteit in de zorg?

Kwaliteit in de zorg?

Vorig jaar is een zorgverzekeraar in opspraak gekomen omdat die alleen nog maar zaken wilde doen met een aantal ziekenhuizen waarvan zij vonden dat alleen die voldoende kwaliteit zouden leveren. Eerst was er commotie over het niet openbaar maken van de lijst met geselecteerde ziekenhuizen. En toen die lijst eenmaal bekend was, vonden de andere ziekenhuizen natuurlijk dat zij ten onrechte ontbraken. Het bleek dat ook hier een poging was gedaan om kwaliteit meetbaar te maken en een van de belangrijkste criteria was het aantal handelingen dat men verrichtte. Het uitgangspunt was dat een arts bekwamer is naarmate hij of zij meer handelingen gedaan zou hebben. Een mooi objectief meetbaar criterium (zie bv de site van NFK). Waar dit echter aan voorbij lijkt te gaan is de wijze waarop die handelingen zijn uitgevoerd. Dit is natuurlijk gedeeltelijk te ondervangen door ook de resultaten mee te nemen, onder andere meetbaar in het aantal herstel-behandelingen.

Wat mij nog niet duidelijk is, is of bovenstaand kwaliteitscriterium nu geldt per instelling of per arts. Wel is er een reactie gekomen van de overheid. Deze wil nu namelijk een eigen kwaliteitssysteem opzetten wat gebruikt kan worden voor alle instellingen en handelingen. Een nobel streven, echter ook weer verkeerd aangepakt.

Maar hoe moet het dan wel?
Nou, laat eens kijken hoe ik het zelf doe als ik op zoek ben naar een arts voor een behandeling. Allereerst natuurlijk naar de huisarts. Dat is al een vertrouwenspersoon omdat die voor bijna alle gezondheidsvragen al het eerste aanspreekpunt hoort te zijn. Als ik dus doorverwezen moet worden naar een specialist, vraag ik aan mijn huisarts of zij een goede referentie heeft. Nu heb ik inderdaad een goede huisarts, dus die komt dan aan met haar beoordeling over de specialisten in onze regio. Omdat ze mij kent, is haar beoordeling ook afgestemd op mijn eigen profiel. Ik heb inmiddels wat medische kennis en ben dus niet geïnteresseerd in een arts die mij zonder enige uitleg alleen maar dicteert hoe en wat ik zou moeten doen. Hoewel die betreffende arts waarschijnlijk voortreffelijk werk zou afleveren als het om mijn vader gaat.

Maar het oordeel van mijn huisarts is dus slechts 1 mening. Daarnaast ga ik ook nog op zoek naar de mening van anderen, liefst mensen die ik ook vertrouw en die ook zelf ervaring hebben met het specialisme waar het om gaat (bv de patiëntenorganisaties zoals de MSVN). En dit is nu waar de overheid zou kunnen helpen. Laat ze een omgeving inrichten die betrouwbaar is en waar mensen hun ervaringen kunnen delen. Bijvoorbeeld in combinatie met het Electronisch Patiënten Dossier (zie ook EPD). Bij ieder bezoek zou een patiënt de mogelijkheid moeten hebben om deze een rapportcijfer te geven. Samen met een stukje verklarende tekst kan op deze manier een prima inzicht ontstaan in de kwaliteit van onze gezondheidszorg.

Get Adobe Flash player