Christelijke normen en waarden?

Christelijke normen en waarden?

Een van de aanbevelingen voor het CDA in Buitenhof van 6 maart 2011, was om meer nadruk te leggen op de “Christen Democratische” normen en waarden. Persoonlijk ben ik van mening dat de bedoelde normen en waarden eerder Holistisch zijn, en niet meer uniek voor de “Christelijke” traditie.

De normen en waarden uit de Christelijke traditie wortelen in de verhalen uit de Bijbel. Hier wordt onder andere gesproken over de liefde voor de medemens, respect voor al wat leeft en zo meer. Veel van deze verhalen komen echter ook voor uit andere bronnen. Denk hierbij maar aan andere religieuze geschriften zoals de Thora of de Koran, maar ook het Calvinisme of Humanisme zijn bronnen voor normen en waarden. Tenslotte wil ik echter ook aandacht vragen voor de moraal zoals die verteld wordt in de vele sprookjes, legenden en sagen.

De grote overeenkomst van al deze bronnen is dat ze allemaal een bepaalde set van normen en waarden beschrijven. En ondanks de discussies over de verschillen, zijn er ook heel veel overeenkomsten. En in mijn ogen zijn de overeenkomsten groter dan de verschillen. Dus om de discussie zuiver te houden, zou ik willen pleiten voor een nieuwe benaming van de set zoals die in onze Westerse wereld gemeengoed is geworden. Want hoewel de oorsprong ligt in het Christendom, denk ik dat de huidige maatschappij niet zo veel meer op heeft met het instituut “Kerk”.

Voor mij persoonlijk herken ik veel in het begrip Holisme zoals dat beschreven wordt door Edith Hagenaar in haar boek “Licht Leven“. Als we het voortaan over “Holistische” normen en waarden hebben, denk ik dat veel mensen de discussie zuiverder gaan voeren. Zonder de gevoeligheden die (onbewust) geassocieerd worden met “Christelijk”, “Joods” of zelfs “Islamitisch”. Misschien (als ik mag dromen) kunnen we dan zelfs met de PVV een zinvolle discussie voeren…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Get Adobe Flash player