Kwaliteit in de zorg?

Kwaliteit in de zorg?

Vorig jaar is een zorgverzekeraar in opspraak gekomen omdat die alleen nog maar zaken wilde doen met een aantal ziekenhuizen waarvan zij vonden dat alleen die voldoende kwaliteit zouden leveren. Eerst was er commotie over het niet openbaar maken van de lijst met geselecteerde ziekenhuizen. En toen die lijst eenmaal bekend was, vonden de andere ziekenhuizen natuurlijk dat zij ten onrechte ontbraken. Het bleek dat ook hier een poging was gedaan om kwaliteit meetbaar te maken en een van de belangrijkste criteria was het aantal handelingen dat men verrichtte. Het uitgangspunt was dat een arts bekwamer is naarmate hij of zij meer handelingen gedaan zou hebben. Een mooi objectief meetbaar criterium (zie bv de site van NFK). Waar dit echter aan voorbij lijkt te gaan is de wijze waarop die handelingen zijn uitgevoerd. Dit is natuurlijk gedeeltelijk te ondervangen door ook de resultaten mee te nemen, onder andere meetbaar in het aantal herstel-behandelingen.

Wat mij nog niet duidelijk is, is of bovenstaand kwaliteitscriterium nu geldt per instelling of per arts. Wel is er een reactie gekomen van de overheid. Deze wil nu namelijk een eigen kwaliteitssysteem opzetten wat gebruikt kan worden voor alle instellingen en handelingen. Een nobel streven, echter ook weer verkeerd aangepakt.

Maar hoe moet het dan wel?
Nou, laat eens kijken hoe ik het zelf doe als ik op zoek ben naar een arts voor een behandeling. Allereerst natuurlijk naar de huisarts. Dat is al een vertrouwenspersoon omdat die voor bijna alle gezondheidsvragen al het eerste aanspreekpunt hoort te zijn. Als ik dus doorverwezen moet worden naar een specialist, vraag ik aan mijn huisarts of zij een goede referentie heeft. Nu heb ik inderdaad een goede huisarts, dus die komt dan aan met haar beoordeling over de specialisten in onze regio. Omdat ze mij kent, is haar beoordeling ook afgestemd op mijn eigen profiel. Ik heb inmiddels wat medische kennis en ben dus niet geïnteresseerd in een arts die mij zonder enige uitleg alleen maar dicteert hoe en wat ik zou moeten doen. Hoewel die betreffende arts waarschijnlijk voortreffelijk werk zou afleveren als het om mijn vader gaat.

Maar het oordeel van mijn huisarts is dus slechts 1 mening. Daarnaast ga ik ook nog op zoek naar de mening van anderen, liefst mensen die ik ook vertrouw en die ook zelf ervaring hebben met het specialisme waar het om gaat (bv de patiëntenorganisaties zoals de MSVN). En dit is nu waar de overheid zou kunnen helpen. Laat ze een omgeving inrichten die betrouwbaar is en waar mensen hun ervaringen kunnen delen. Bijvoorbeeld in combinatie met het Electronisch Patiënten Dossier (zie ook EPD). Bij ieder bezoek zou een patiënt de mogelijkheid moeten hebben om deze een rapportcijfer te geven. Samen met een stukje verklarende tekst kan op deze manier een prima inzicht ontstaan in de kwaliteit van onze gezondheidszorg.

Eén gedachte over “ Kwaliteit in de zorg?

  1. Op zich vind ik het goed dat zorgverleners een soort kwaliteitskenmerk krijgen, maar je moet daarin niet doorschieten. De zorgverzekeraars werken met twee petten, namelijk van financier en van controleur. Niets op tegen, maar als ze de rol van leverancier op zich gaan nemen wordt er een grens overschreden, namelijk die van onafhankelijkheid. De overheid heeft die onafhankelijkheid, maar daar zoek ik weer naar de expertise. De zorginstellingen hebben die expertise, maar staan weer onder druk van efficiëntie. En zo is het kringetje rond.

    De zorg had altijd een goede reputatie met zelfregelend te zijn. Het zou niet verkeerd zijn om juist die cultuur te koesteren. Voor veel zorgverleners is juist die dienstverlening en kwaliteit hun drijfveer.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Get Adobe Flash player